Ankara Çeviri Büroları

 

Ankara Çeviri Büroları, Yeminli Çeviri,  Noter Onaylı Çeviri, Hukuki Çeviri, Tıbbi Çeviri,  Ticari Çeviri, Teknik Çeviri, Sözlü- Ardıl Çeviri, Deşifre Çeviri, Patent Çeviri, Apostil Çeviri, Diploma Çevirisi, Medikal Çeviri, Akademik Çeviri, Diploma Çeviri, Pasaport Çeviri, Simultane Çeviri, Web Sitesi Çeviri, Covid 19 Testi Çevirisi, YÖK Denklik Belgeleri Çevirisi, İkametgâh Belgesi Çevirisi, Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi Ankara Çeviri Bürosu çeviri hizmeti verilir

Ankara Noter Yeminli Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Noter Yeminli Çeviri; Distribütörlük sözleşmesi, Bayilik sözleşmesi, satış sözleşmesi, aile nüfus kağıt örneği, kira sözleşmesi, muvafakatname, evlenme belgesi, Formül A doğum belgesi, boşanma kararı, vasiyetname, kimlik belgesi,  ihbarname, doğum belgesi, pasaport, ölüm belgesi, evlilik belgesi… Ankara Çeviri Büroları, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. noter yeminli tercümanları ile noter yeminli çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Yeminli Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Yeminli Çeviri; Üniversite diplomaları, doktora diplomaları, YÖK denklik belgeleri, diploma, transkript, ehliyet, evlenme belgesi, ehliyet, yüksek lisans diplomaları, Formül B evlilik belgesi, lisans diplomaları, doğum belgesi, tapu, formül C ölüm belgesi, ön lisans diplomaları,  aile nüfus kağıdı, kimlik belgesi, transkript, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, boşanma kararları, ticari sözleşmeler… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercümanları ile  yeminli çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Hukuki Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Hukuki Çeviri; Mahkeme kararları, boşanma davaları, hukuki sözleşmeler, dava dilekçeleri, kira kontratları, vekaletnameler, mahkeme belgeleri, alım-satım sözleşmeleri, şirket anlaşmaları, uluslararası sözleşmeler, vekaletname, ihtarname, ibraname, mahkeme belgeleri, alım-satım sözleşmeleri, vekaletname, patent, kira kontratları, icra belgeleri… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercümanları ile hukuki çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Medikal Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Medikal Çeviri; Medikal tercüme tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik metinleri, medikal cihazların kurulumu, medikal cihazların tanımları, medikal cihazların broşürleri, katalogları… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. doktor, eczacı tercümanları ile medikal çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Teknik Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Teknik  Çeviri; teknik ihale dosyaları, elektronik, elektronik, makina, inşaat aletlerin kurulumları, teknik projeler, mühendislik metinler, teknik broşürler, teknik kataloglar, teknik şartnameler, ISO belgeleri, CE belgeleri, TSE belgesi,  teknik el kitabı, teknik belgeler, teknik ihale belgeleri, teknik uzman raporu, ar-ge raporu,  hak ediş raporu…Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. mühendis tercümanları ile teknik çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Ticari Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Ticari Çeviri; ticari teklifler, ticari belgeler, vergi levhası, idari şartnameler, ticaret sicil belgesi, vergi levhası, oda sicil kaydı, imza sirküleri, şirket yönetim kurulu kararları, faaliyet belgesi, teminat mektubu, ATA karnesi, gümrük beyannamesi, ATR dolaşım belgesi… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile ticari çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Finansal Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Finansal Çeviri; Finansal raporlar, kar-zarar raporları, banka belgeleri, gelir-gider tablosu,  irsaliye, fatura, proforma fatura,  faaliyet raporu, fizibilite raporu, satış raporu, nakit akış tablosu, banka hesap özeti,  piyasa incelemesi,  hisse senedi, ekonomik rapor,  yıllık rapor, mali rapor… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile finansal çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Akademik Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Akademik Çeviri; Ön lisans, lisans, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, her türlü bilimsel makale ve araştırmaları, yurtdışı makale araştırmaları, ödevler, uzman doktor tezleri…Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. akademisyen tercümanları ile akademik çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Tıbbi Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Tıbbi Çeviri; Dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları,  kalp hastalıkları, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, travmatoloji, halk sağlığı, toksikoloji, patoloji, klinik raporu, tıbbi araştırma ve makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, uzman doktor raporları, hasta bilgileri, hastane raporları, laboratuvar sonuçları, klinik deneyler, biyokimyasal araştırmalar, tıbbi makaleler, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıbbi tezler, tıbbi araştırmalar, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları… Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. doktor tercümanları ile Ankara tıbbi çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Sözlü Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Sözlü Çeviri; İş toplantıları, şirket otel toplantıları, havaalanı karşılama refakat hizmetleri, mahkemeler, noterlerde sözlü çeviri, nikah salonunda sözlü çeviri, tapu dairelerinde sözlü çeviri…Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Simultane Çeviri

Ankara Çeviri Büroları, Ankara Sözlü Çeviri; Konferans, kongre, seminerlerde tercih edilmektedir. Simültane çeviri tercümanlar tarafından sunulan eş zamanlı yapılan çeviri hizmetidir. Konuşmalar simultane çeviri ile dinleyicilere aynı anda kabinde bulunan birçok tercümanlar  tarafından birçok dilde aktarılabilmektedir. Tercümanlar simültane çeviri hizmeti verirken özel ses sistemleri ve kabinleri kullanırlar. Dinleyiciler istedikleri dilde konuşmaları eş zamanlı olarak dinleyebilirler. Ankara Çeviri Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tercümanları ile  simultane çeviri hizmeti vermektedir.

Ankara Çeviri Büroları Fiyatları

Ankara çeviri büroları fiyatları değeri 492 sayılı harçlar kanunu esas almaktadır. 492 sayılı harçlar kanununa göre, dosya kağıdına 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde yazılmış, 16-18 satırdan oluşan bir belge bir sayfa olarak kabul etmektedir.

Ankara çeviri fiyatları bir sayfa belge bilgisayar ile yazıldığında boşluksuz 1000 karakter veya 140-160 kelimeye (sözcük) karşılık gelmektedir. Ankara çeviri fiyatları dillere göre değişmektedir. Ankara çeviri büroları fiyatları şirketlere indirim uygulanmaktadır.

Ankara Çeviri Büroları Çeviri Hizmetleri

Yeminli Çeviri

Hukuki Çeviri

Tıbbi Çeviri

Ticari Çeviri

Yazılı Çeviri

Teknik Çeviri

Deşifre Çeviri

Patent Çeviri

Apostil Çeviri

Medikal Çeviri

Akademik Çeviri

Diploma Çeviri

Diploma Çevirisi

Pasaport Çeviri

Simultane Çeviri

Web Sitesi Çeviri

Sözlü- Ardıl Çeviri

Noter Onaylı Çeviri

Ankara Çeviri Fiyatları

Covid 19 Testi Çevirisi

YÖK Denklik Belgeleri Çevirisi

İkametgâh Belgesi Çevirisi

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?