Ankara Tercüme Bürosu

Ankara Tercüme Bürosu,  Yeminli Tercüme,  Noter Onaylı Tercüme,  Noter Tasdikli Tercüme,  Yazılı Tercüme,  Teknik Tercüme,  Ticari Tercüme,  Tıbbi Tercüme,  Hukuki Tercüme,  Finansal Tercüme,  Web Sitesi Tercümesi hizmeti tüm dillerde Ankara Tercüme hizmeti verilir.

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercümanlarımız tarafından belgelerin tercümeleri yapılır. Bu belgelere yeminli tercüme denir.

Yeminli tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Noterler dil bilen üniversite mezunları kişilere uygun gördüğünde yeminli tercüman unvanı verirler.

Resmi kurumlar niçin yeminli tercüme isterler?

Resmi kurumlar yeminli tercüme belgeleri kabul ederler. Yeminli tercümelerde yeminli tercümanın yasal sorumluluğu vardır.

Hangi belgeler yeminli tercüme yapılır?

Öğrenci Belgesi, Lise Diploması, Üniversite Diploması, Tez, ÖSYM Sonuç Belgesi, ÖSYM Giriş Belgesi, Transkript, Pasaport, Aile Nüfus Kayıt Örneği, İkametgâh İlmühaberi, Doğum Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Maaş Bordrosu, Banka Hesap Cüzdanı, Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Odası Belgesi, İmza Sirküleri… Ankara Tercüme Bürosu, Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara noter onaylı tercüme nedir?

Ankara yeminli tercümanlarımız tarafından belgelerin yeminli tercümeleri yapılır. Daha sonra noterde bu belgeler onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı tercüme denir.

Noter onayı yapılabilmesi için belgelerin mutlaka yeminli tercümanlar tarafından tercümeleri yapılmalıdır. Aksi takdirde noter tercüme belgelerini onaylamaz.

Resmi kurumlar noter onaylı tercüme neden isterler?

Resmi kurumlar yabancıların belgeleri için noter onaylı tercüme kabul ederler. Yeminli tercümelerde yeminli tercümanın mahkemelere karşı yasal sorumluluğu vardır.

Hangi belgeler noter onaylı tercüme yapılır?

Formül A doğum belgesi, diplomalar, aile nüfus kayıt örnekleri, pasaport, adli sicil belgeleri, transkriptler, askerlik durum belgeleri, ikametgâh belgeleri, tıbbi, hukuk, medikal, ticari, ekonomi belgeleri… Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara noter tasdikli tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu,  noterde yemin zaptı bulunan yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerin notere tasdik ettirme işlemidir. Bu belgeler noter tasdikli tercüme denir. Noter, belgelerin tasdik işlemini ücretli yapar.

Resmi kurumlar noter tasdikli tercüme neden ister?

Resmi kurumlar yabancıların belgeleri için noter tasdikli tercüme kabul ederler. Yeminli tercümelerde yeminli tercümanın mahkemelere karşı yasal sorumluluğu vardır.

Hangi belgeler noter tasdikli tercüme yapılır?

Formül B evlilik belgesi, diploma, öğrenci belgesi, transkript, evlilik cüzdanı, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Formül A doğum belgesi, Maaş Bordrosu, Formül C ölüm belgesi… Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme- Noter Onaylı Tercüme-Noter tasdikli Tercüme belgelerine Apostil nasıl yapılır?

Müşterilerimizin isteklerine göre tercüme belgelerinin noter onayları yapılır. Apostil (kaymakamlık / valilik ) işlemleri de İnfoyed Tercüme Bürosu tarafından sizin adınıza yapılmaktadır.

Ankara Yazılı Tercüme

Ticari, teknik, tıbbi, hukuki, akademik, edebi içerikli metinlerinizi konularında uzman noter yeminli tercümanlarımızca tüm dünya dillerinde yazılı tercüme yapılmaktadır.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara teknik tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu, mühendis yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerdir.

Resmi kurumlar noter onaylı teknik tercüme neden ister?

Resmi kurumlar yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli teknik tercümelerin noter tarafından onaylanmış belgeleri kabul ederler.

Hangi teknik belgelere noter onayı yapılır?

Teknik şartnameler, her türlü makine, kimya, elektronik, madencilik, otomotiv, katalog, el kitabı, broşür gibi evraklar, fabrika kurulumları dökümanları, tıbbi, medikal ekipman ve cihazlar, iş makinaları kullanma kılavuzları, teknik ihale dokümanları… Ankara Tercüme, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara ticari tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu, işletme, finans, ekonomi, maliye, iktisat.. yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerdir.

Resmi kurumlar noter onaylı ticari tercüme neden ister?

Resmi kurumlar yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli ticari tercümelerin noter tarafından onaylanmış belgeleri kabul ederler.

Hangi ticari belgelere noter onayı yapılır?

Ticaret sicil gazetesi, bilanço, fatura, maaş bordrosu, şirket faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari yazışma belgeleri, ihale dosyası, ortaklık sözleşmesi, oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi, uluslararası sözleşmeleri… Ankara Tercüme, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara tıbbi tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu, doktor yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerdir.

Resmi kurumlar noter onaylı tıbbi tercüme neden ister?

Resmi kurumlar doktor yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli tıbbi tercümelerin noter tarafından onaylanmış belgeleri kabul ederler.

Hangi tıbbi belgelere noter onayı yapılır?

Göz hastalıkları, dahiliye, kalp hastalıkları, diş hekimliği, anestezi, kardiyoloji, patoloji ortopedi travmatoloji, halk sağlığı, uzman doktor raporu, Tıp cihazları Teknik Şartnameler, Tıp Araştırma ve makaleleri, Tıbbi Cihazlar ve Tıbbi Cihazların Kullanma Kılavuzları, Tıp kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Sağlık raporu, Hasta Bilgileri, İlaç Prospektüsleri, Uzman doktor raporları…. Ankara Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara hukuki tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu, avukat yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerdir.

Resmi kurumlar noter onaylı hukuki tercüme neden ister?

Resmi kurumlar avukat yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli hukuki tercümelerin noter tarafından onaylanmış belgeleri kabul ederler.

Hangi hukuki belgelere noter onayı yapılır?

Mahkeme kararları tercüme, avukatlık sözleşmesi tercüme, vekâletname tercüme, boşanma kararı tercüme, dava dilekçesi tercüme, sözleşmeler tercüme, iddianameler tercüme, itilaflı sözleşmeler tercüme, ödeme ve icra emri tercüme, beyannameler tercüme, tenfiz kararları tercüme, patent başvurusu tercüme, hukuki, adli yazışmalar tercüme, ifşa etmeme sözleşmesi tercüme, kanun ve yönetmelik tercüme, tahkim kararları tercüme, evlilik sözleşmeleri tercüme… Ankara Tercüme, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Finansal Tercüme

Ankara finansal tercüme nedir?

İnfoyed yeminli tercüme bürosu, finans, sigorta, ekonomi, banka lisans mezunları yeminli tercümanlarımız tarafından kaşelenmiş, imzalanmış tercümelerdir.

Resmi kurumlar noter onaylı finansal tercüme neden ister?

Resmi kurumlar yeminli tercümanlar tarafından yapılan yeminli finans tercümelerin noter tarafından onaylanmış belgeleri kabul ederler.

Hangi finans belgelere noter onayı yapılır?

Mali tablolar, banka yazışmaları, banka hesap durum belgesi, yönetim kurulu raporu ve yıllık raporlar, banka hesap ekstresi, sigorta poliçesi, aylık, üç aylık ve yıllık muhasebe raporları, banka başvuru formları, kar zarar hesabı, banka hesap cüzdanı, finansal doküman, banka raporları, finansal analiz, banka dökümanları, finans bülteni…. Ankara Tercüme, Ankara Finans Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Müşterilerin Firmalara ulaşabileceği en ekonomik yol internet olduğundan tüm şirketlerin internet siteleri bulunmaktadır. İhracat firmaların ise birkaç dilde firma siteleri bulunur. Konularında uzman tercümanlarımızla Ankara web sitesi tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara tercüme bürosu dilleri hangileridir?

İngilizce Tercüme – Almanca Tercüme – Fransızca Tercüme – Rusça Tercüme – İspanyolca Tercüme – Macarca Tercüme – Ukraynaca Tercüme – Romanca Tercüme – Yunanca Tercüme – Bulgarca Tercüme – Portekizce Tercüme – Hollandaca Tercüme – Flamanca Tercüme – Çince Tercüme – Japonca Tercüme – İtalyanca Tercüme – İsveççe Tercüme – Norveççe Tercüme – Arapça Tercüme – Fince Tercüme – Sırpça Tercüme – Hırvatça Tercüme – Farsça Tercüme … Ankara Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara tercüme bürosu fiyatları nasıl hesaplanır?

Belgelerin;

*Çeviri dillerine,

*Karakter sayılarına,

*Konularına göre Ankara tercüme bürosu fiyatları hesaplanır.

Ankara tercüme bürosu hizmetleri nelerdir?

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Yazılı Tercüme

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Finansal Tercüme

Ankara Web Sitesi Tercümesi

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?