Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

Yeminli tercüme, resmi ve hukuki belgelerin tercümesi için noter tarafından yetkilendirilmiş ve noter zaptı olan bir tercüman tarafından yapılan tercümedir. Yeminli tercüman, tercümelerinin doğru ve tam olduğunu yemin ederek beyan ederler. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme hukuki açıdan bağlayıcıdır.

Tercüman ile yeminli tercüman arasındaki fark nedir?

Yeminli tercümanlar, resmi ve hukuki, tıbbi, ticari, teknik… Belgelerin tercümesi için noterler tarafından yetkilendirilmiş ve yemin zaptı olan kişilerdir.

Tercümanlar ise genel olarak her türlü metnin veya konuşmanın tercümesi yapabilirler. Yasal sorumlulukları yoktur.

Yeminli tercümanlar, noter yeminli zaptı ile tercümeleri doğru ve tam olduğunu garanti ederler. Tercümanlar ise sadece tercüme yaparlar ve yeminli zaptı yoktur. Tercümeleri güvenilir değildir.

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümeler, hukuki açıdan bağlayıcı ve resmi olarak kabul edilirler. Tercümanlar tarafından yapılan tercümeler ise hukuki açıdan bağlayıcı değildir.

Yeminli tercüme kim tarafından yapılır?

Yeminli tercüme, noter yemin zaptı olan ve noter tarafından yetkilendirilmiş olan yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Yeminli tercümanlar, tercüme yeteneği olan, yabancı dil bilgisi ve çeviri teknikleri gibi konularda eğitim almış, yeterli düzeyde beceri sahibi olan kişilerdir.

Yeminli tercümanlar, resmi belgelerin tercümesi yaparken objektif ve tarafsız olmalıdırlar.

Yeminli tercüman ne yapar?

Yeminli tercüman, belgeleri doğru ve aslına uygun çevirilerini yapar. Yeminli tercüman, sözlü veya yazılı belgeleri, yasal veya resmi amaçlar için çevirisini yapar. Yeminli tercümanlar çevirilerin doğruluğunu garanti eder.

Yeminli tercüme belgesinde hangi bilgiler olmalıdır?

*Tercümanın adı ve imzası,

*Belgenin orijinal dili ve tercüme edilen dili

*Tercüme yapıldığı tarih

* Yeminli tercüman imzası

*Yeminli tercüman kaşesi

* İnfoyed Tercüme Bürosu kaşesi bulunmalıdır.

Ankara yeminli tercüme nasıl yapılır?

* e-mail ile belgeler infoyed@gmail.com adresine gelir.

* Şirketimizce belge veya metnin incelenir.

*Müşterimize tercüme fiyatı e-mail ile bildirilir.

*Müşterimiz onaylar. Tercüme ücretini havale yapar.

* Belge konusuna göre ilgili yeminli tercümanımıza yönlendirilir.

*Tercümeler müşterinin e-mail ile adresine gönderilir.

*Müşterimizin isteğine göre Noter onayı yapılır.

Hangi belgeler yeminli tercüme yapılır?

Yeminli tercüme yapılacak örnek belgeler aşağıdadır.

*Resmi belgeler: Kimlik, ehliyet, vize belgeleri, evlenme cüzdanı, nüfus kayıt örneği

*Tıbbi belgeler: Raporlar, hasta dosyaları, tıbbi sertifikalar, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları

*Hukuki belgeler: Boşanma kararları, Sözleşmeler, icra dosyaları, mahkeme kararları, ihtarname

*Teknik belgeler: Patent belgeleri, CE belgesi, ürün tanımları, teknik raporlar, TSE belgesi

*Akademik belgeler: Diplomalar, sertifikalar, transkriptler

*Ticari belgeler: Ticaret sicil gazetesi, faturalar, vergi levhası, ihracat beyannameleri, imza sirküleri

Yeminli tercüme, resmi devlet kurumları, mahkemeler, bankalar, ticaret odaları, sigorta şirketleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler ve diğer resmi kurumlar gibi farklı sektörlerde de kullanılabilir.

Ankara yeminli tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

*Tercüme metninin uzunluğu: Tercüme metninin karakter veya kelime sayısına göre fiyat belirlenebilir.

*Tercüme metninin konusu: Tercüme metninin içeriğinin teknik, hukuki, ticari, akademik, tıbbi vb. olması, tercüme fiyatını etkileyebilir.

*Tercüme metninin teslim tarihi: Acil ise fiyat yükselebilir.

*Metnin çeviri dili: Tercümenin yapılması istenen dillere göre fiyat değişebilir.

Bu faktörlere göre yeminli tercüme fiyatları, her belge için fiyat tek tek incelendiğinde fiyat farklılıkları oluşabilir.

Ankara yeminli tercüme dilleri hangileridir?

İngilizce, Almanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Makedonca, İtalyanca, Farsça, Arapça, Ukraynaca, Rusça, Boşnakça, Japonca, Çince, Kazakça….

Ankara yeminli tercüme noteri nasıl yapılır?

*İnfoyed yeminli tercümanlar tarafından belgelerin yeminli tercümeleri yapılır.

*Belgeler ile notere gidilir. Noter tarafından bu belgeler onaylanır.

Ankara noter yeminli tercüme fiyatı ne kadar?

Noter yeminli tercüme fiyatları: yeminli tercüme ücreti + noter onay ücretidir.

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?