Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme nedir?

Noter onaylı tercüme, resmi veya yasal belgelerin yabancı dillere yapılan tercümelerdir ve noter tarafından onaylanmıştır. Bu tercümeler, resmi daireler tarafından kabul edilir.

Noter onaylı tercüme kim tarafından yapılır?

Belgelerin tercümeleri noter yeminli tercüman tarafından yapılır ve daha sonra bu belgeler noter tarafından onaylanır.

İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosunda noter onaylı tercüme yapılır mı?

Evet. Tercüme işlemi tamamlandıktan sonra, noter tarafından tercümenin onaylanır.

Noter onaylı tercüme belgesinde hangi bilgiler olmalıdır?

* Tercüme tarihi

* Belgenin orijinal dili

* Çeviri dilinin adı

* Noter yeminli tercümanın adı, soyadı, imza

* Şirket mühür

* Noterin adı, adresi, imza ve mühür

Ankara noter onaylı tercüme nasıl yapılır?

* Orijinal belge incelenir.

* Belge yeminli tercümana gönderilir.

* Belgeler en az 2 nüsha halinde hazırlanır.

* Noter, tercüme belgesini inceler ve onaylar.

Hangi belgeler noter onaylı tercüme yapılır?

Pasaport, nüfus cüzdanı, ölüm raporu, ehliyet, kimlik, resmi kurumlar tarafından verilen belgeler, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, sözleşmeler, diplomalar, transkriptler, sertifikalar, dava dosyaları, evlilik cüzdanı, mahkeme kararları, boşanma kararları, iş teklifi mektupları, adli sicil belgesi….

Ankara noter onaylı tercüme nerede kullanılır?

*Yabancı ülkelerde kullanılacak belgeler: Formül A doğum belgesi, formül B bekârlık belgesi, doktor raporları

*İş başvuru için gerekli olan belgeler, SGK hizmet dökümü

* Yerleşim yeri belgesi

* Mahkeme kararları

*Yurtdışı üniversite başvuruları: diploma, transkript

Yeminli tercüme nedir?

Belirli bir dilden başka bir dile belge ya da dokümanın çevirisi olarak tanımlanır. Belgelerin resmi olarak tanınmasını için noterde yemin etmiş yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılmalıdır.

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

*Belge incelenmesi

* Müşteriye tercüme fiyatı gönderilmesi

* Müşteri onayı

* Tercümeye başlanılması

* Yeminli tercümelerin e-mail, whatsapp ve kargo ile adreslerine gönderilmesi

Hangi belgeler yeminli tercüme yapılır?

Resmi kurumlardan alınan örnek belgeler aşağıdadır. Kimlik, diplomalar, transkriptler, mezuniyet belgeleri, ehliyet, vekaletnameler, taahhütname, ticari sözleşmeler, oda sicil kaydı belgesi, tıbbi ve medikal raporlar, adli belgeler, mahkeme kararları, patent belgeleri….

Ankara noter onaylı tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

*Metnin karakter sayısı

* Konusu ( tıbbi, hukuki)

* Çeviri dilleri ( İngilizce, Almanca..)

*Teslim süresi ( Acil..)

Ankara noter onaylı tercüme fiyatı: Yeminli tercüme ücreti + Noter onay ücreti toplamıdır.

Ankara noter onaylı tercüme dilleri hangileridir?

Ankara noter onaylı tercüme, birçok dil için yapılabilir. İngilizce, Çince, Arapça, Almanca, Korece, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Japonca, İtalyanca, Portekizce…

Noter onaylı tercüme fiyatları dillere göre değişir mi?

Evet, noter onaylı tercüme fiyatları dillere göre değişebilir.

Noter onaylı tercüman ne yapar?

Belgeleri tercüme eder ve tercüme işlemi sırasında noter tarafından onaylanır. Noter onaylı tercüman, belgeleri tercüme eder ve tercümenin doğruluğunu garanti eder.

Noter onaylı tercüman nasıl olunur?

*Dil bilgisi ve yazım becerileri

* Yurtdışı üniversite veya Türkiye’de yabancı dil eğitimi alan üniversite mezunları

Notere bu belgeler ile kişiler başvuru yapabilirler. Noter uygun görürse bu kişilere noter yemin zatı imzalatır. Bu kişilere noter yeminli tercüman denir.

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?