Ankara İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce Tercüme, Yeminli  Tercüme,  Noter Onaylı Tercüme, Hukuki, Sözlü, Tıbbi, Teknik, Web Sitesi, Deşifre, Medikal, Ticari, Finans, Gümrük Belgeleri Tercüme yapılır.

İngilizce Tercüme Ankara, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara İngilizce tercüman kadromuz ile müşterilerimize tüm konularda İngilizce tercüme hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Noter, Kaymakamlık, Valilik, Konsolosluk tasdik hizmetleri sizin adınıza takip edilmektedir

Ankara İngilizce tercüme nasıl yapılır?

Müşterilerimizden gelen belgeler konularına göre İngilizce yeminli tercümanlarımız tarafından İngilizce tercümeleri yapılır.

İngilizce yeminli tercüman nasıl olunur?

Yurtdışı veya yurt içi üniversitelerin lisans veya yüksek lisans mezunları İngilizce eğitimi almışlar ise notere yeminli tercüman olmak için başvuru yapabilirler. Noter uygun görürse kendilerine yemin zaptı imzalatır.

İngilizce yeminli tercüman kime denir?

Noter zaptı olan kişilere yeminli tercüman denir. Noter sadece İngilizce belgeleri onaylar.

Ankara İngilizce tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Belgelerin;

*Konularına göre,

*Karakter sayılarına göre İngilizce tercüme fiyatları hesaplanır.

Ankara İngilizce yeminli tercüme nedir?

İngilizce yeminli tercümanlar tarafından yapılan belgelerin tercümelerine İngilizce yeminli tercüme denir.

İngilizce yeminli tercüme nerede kullanılır?

Bazı resmi daireler belgelerin yeminli tercümelerini ister.

İngilizce noter yeminli tercüme nasıl yapılır?

İngilizce yeminli tercümanlar belgelerin yeminli tercümelerini yapar. Daha sonra bu belgeler noterde onaylatılır.

Ankara İngilizce noter yeminli tercüme fiyatları ne kadar?

Ankara İngilizce noter yeminli tercüme fiyatları: Yeminli tercüme fiyatı + Noter onay fiyatıdır.

Ankara Noter Onaylı İngilizce Tercüme

Doğum Belgesi, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği, ÖSYM Puan Belgesi, Evlilik Cüzdanı, İkametgâh Belgesi, Sözleşme, Tapu Senedi, Transkript, Vergi Levhası, Boşanma Kararları, Askerlik Terhis Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Mahkeme Kararı, Formül B Evlilik Belgesi, Pasaport, Boşanma Kararları, İmza Sirküleri… İngilizce Tercüme Ankara, Ankara Noter Onaylı İngilizce Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Yeminli  Tercüme

ÖSYM Sonuç  Belgesi, YÖK Denklik Belgesi,  Şirket Faaliyet Belgesi, Formül A Doğum Belgesi, Sabıka Kaydı, Evlilik Cüzdanı, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği, Geçici Mezuniyet Belgesi, Sağlık Raporu, Formül C Ölüm Belgesi, Sürücü Belgesi, Transkript, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Ön Lisans Diploması, Ticaret Sicil Gazetesi, Boşanma Kararı, Askerlik Durum Belgesi, İmza Sirküleri.. İngilizce Tercüme Ankara, Ankara İngilizce Yeminli Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Hukuki Tercüme

Hukuki  yazışmalar, hukuki sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, kanun metinleri, mahkeme kararları, boşanma kararları,  vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, ihbarname, Boşanma Kararları, ihtarname, İngilizce AB İnsan hakları kararları.. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Hukuki Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme

Tapu Dairelerinde,  Nikâh Dairelerinde, İş Toplantılarında, İş Gezilerinde, İş Yemeklerinde,  Akademik İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme, Hukuki İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme, Ticari İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme, Tıbbi İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme, Medikal İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme,  Teknik İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme, Ankara İngilizce sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tıbbi İngilizce Tercüme

Uzman Doktor Raporu, Adli Tıp Raporu, Tıbbi Yayınlar, Tıp Makaleleri, Bilimsel Makaleler, Hasta Reçeteleri, Uzman Doktor Raporları, Hastane web Siteleri, Tıp Sunumları, Tıp Dergileri, Hasta Bilgileri, Hastane Sağlık Raporları, Hasta Bilgileri, Tıbbi Broşürler,  Sağlık Kurul Raporları, Laboratuvar Sonuçları, Tıbbi Araç ve Gereçlerin Kullanım Kılavuzları, Tıp Kongre Sunumları, Tıp Kitapları, Tıp Araştırmaları, Doktora Tezleri.., Ankara İngilizce Tercüme, Ankara Tıbbi İngilizce Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Teknik Tercüme

Teknik Kitaplar Tercüme, Teknik Yazışmalar, Teknik Dergiler, Teknik Metinler, Teknik Şartnameler, TÜV Belgesi, ISO Belgesi, CE Belgesi, Teknik Eğitim Kitapları, Teknik Cihazların Kullanım Kılavuzları,  İngilizce Tercüme.. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Teknik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Simültane Tercüme

İngilizce simültane tercüme (eş zamanlı) anında sözlü çeviri hizmetimizdir. İngilizce simültane tercüme için gerekli olan ses yalıtımlı kabin, mikrofon ve kulaklık sistemleri gibi teknik teçhizatlar İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. tarafından karşılanır. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Simültane Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Web Sitesi Tercüme

Firmalar web siteleri ile ürünlerini dünyaya tanıtırlar. Şirketler İngilizce web sitesi ile uluslararası firmalar ile iş birliği yapabilirler. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Web Sitesi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Deşifre Tercüme

Video, konferans, seminer ve reklam filmleri, şirket toplantılarda alınan ses kayıtları Word ortamında deşifre edilir. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Deşifre Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Apostil Tercüme

Sabıka Kaydı Belgesi, Diploma Tercüme, Pasaport, Transkript, YÖK Denklik Belgeleri, Ehliyet Tercüme, Mahkeme Kararları, Öğrenci Belgesi, Aile Nüfus Kayıt Örneği Tercüme, Boşanma Kararları gibi belgeler Kaymakamlık ve Valiliklerce tasdik edilerek Lahey Anlaşması olan ülkelerde geçerliliği sağlanır. İngilizce Tercüme Ankara, Ankara İngilizce Apostil Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Medikal İngilizce Tercüme

Medikal cihaz broşürleri, ilaç katalogları, ilaç patentleri, medikal dergiler,  medikal sunumlar, ilaç prospektüsleri, ilaç tanıtımları, medikal araç-gereçlerin kullanım kılavuzları, medikal ürünlerin patent başvuruları, medikal yayınlar.., İngilizce Tercüme Ankara, Ankara Medikal İngilizce Tercüme hizmeti verilir.

Ankara İngilizce  Akademik Tercüme

Diploma, Ön Lisans  Diploması, Akademik Makaleler, Yurtdışında Yayınlanacak Akademik Makaleler,  CV, Pasaport,  Akademik Sunumlar, Öğrenci Belgeleri, Transkriptler, Tezler,  YÖK Denklik Belgeleri, Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri,  Doktora Başvuru Belgeleri,  Erasmus Belgesi,  Ödevler,  Akademik Araştırmalar… Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Akademik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Ticari İngilizce Tercüme

Şirket Ana Sözleşmeleri, Sigorta Belgeleri, Ticari Yazışmalar, Şirket Tüzüğü, Acente Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler, İhale Belgeleri,  İdari Şartnameler,  Distribütörlük Sözleşmeleri, Poliçeler,  Ticaret Sicil Gazetesi, Şirket Toplantı Tutanakları, Vergi Levhası, ATO Belgesi, Bayilik Sözleşmesi, İmza Sirküleri, Fatura, Firma Tanıtım Katalog ve Broşürleri.. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara Ticari İngilizce Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Gümrük Belgeleri Tercüme

Gümrük Beyannamesi, İthalat Belgeleri, İhracat Belgeleri, ATR Dolaşım Belgesi,  Menşei Belgesi, CE Belgesi, ISO Belgesi, Ürün Spesifikasyonu, Tır Karnesi, Ürün Listesi,  Karayolu Taşıma Belgesi, Proforma, Fatura, Menşe Şahadetnamesi Belgeleri.. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Gümrük Belgeleri Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Finans Tercüme

Banka raporu, sigorta poliçesi, kar-zarar tablosu, banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu, kira sözleşmesi, banka hesap özeti, kredi sözleşmeleri, muhasebe belgeleri.. Ankara İngilizce Tercüme, Ankara İngilizce Finans Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara İngilizce Tercüme Hizmetlerimiz

Ankara İngilizce Yeminli  Tercüme

Ankara Noter Onaylı İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce  Hukuki Tercüme

Ankara İngilizce Sözlü (Ardıl) Tercüme

Ankara Tıbbi İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce Teknik Tercüme

Ankara İngilizce Simültane Tercüme

Ankara İngilizce Web Sitesi Tercüme

Ankara İngilizce Deşifre Tercüme

Ankara İngilizce Apostil Tercüme

Ankara Medikal İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce  Akademik Tercüme

Ankara İngilizce  Finans Tercüme

Ankara Ticari İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce Gümrük Belgeleri Tercüme

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?