Hukuki Tercüme

Hukuki belge nedir?

Hukuki belge (Legal document) yasal işlemler veya sözleşmeler için yazılmış belgeleri tanımlar. Sözleşmeler, makbuzlar, tapular, çıkarlar, vergi belgeleri gibi belgeler hukuki belge örnekleridir. Hukuki belgeler; bir işlemin yasal olarak geçerli olduğunu gösterir.

Hukuki belgeler hangileridir?

*Sözleşmeler

*Ödem makbuzlar

*Tapular

*Vergi belgeleri

* Dava belgeleri

*Mahkeme kararları

*Mahkeme evrakları

Hukuki belgeler nereden alınır?

*Noter

*Adliye

* Vergi dairesi

* Bankalar

* Resmi daireler, Belediye…

* Hastaneler

* Hukuk büroları

Hukuki tercüme nedir?

Yasal belgelerin (metinlerin) bir dilden başka bir dile çevrilmesidir. Tercümeler, doğru ve aslına uygun bir şekilde yapılması gerekir.

Hukuki tercüme yapacak bir tercümanın, hukuk terminolojini çok iyi bilmesi gerekir.

Hukuki tercüme nasıl yapılır?

*Orijinal metinin tam olarak anlaşılması

*Hukuki tercüman, hedef dilin hukuki sistemi ve terminolojisini bilemesi gerekir.

* Tercümenin tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

Hukuki tercüme nerede yapılır?

*Tercüme büroları: Tercüme büroları, hukuki belgelerin ve sözleşmelerin tercümesi gibi çeşitli tercüme hizmetleri sunabilir.

* Hukuk büroları

Tercüme büroları ve yasal danışmanlar profesyonel ve güvenilir hizmet sunarlar,

Hukuki tercüme nerede kullanılır?

Hukuki sözleşmeler, patent başvuruları, mahkeme kararları, yasal davalar, Uluslararası ticaret işlemlerinde, sözleşmeler, sanık-tanık ifadeleri, mahkeme evrakları, uluslararası anlaşmalar, mahkeme kararları, tapu daireleri, mahkemelerde hukuki tercüme kullanılır.

Hukuki belgeler şirketlere göre farklı mıdır?

Evet, hukuki belgeler şirketlere göre farklı olabilir. Şirketin faaliyet alanına göre hukuki belgeler değişebilir.

* finansal şirketin hukuki belgeleri,

* inşaat şirketinin hukuki belgeleri gibi.

Hangi belgeler hukuki tercüme yapılır?

Sözleşmeler, mahkeme davaları, mahkeme kararları, yasal bildirimler, Patent belgeleri, Patent beyannameleri, Banka mektupları, faturalar, banka hesap bilgileri, İşletme sözleşmeleri, anlaşmaları, ortaklık sözleşmeleri, hisse senedi, yasal mevzuat….

Hukuki tercüme fiyatları ne kadar?

*Hukuki metnin karakter sayısı

* Teslim süresi acil ise tercüme daha yüksektir.

* Tercüme dillerine,

* Konularına ve zorluk seviyesine göre değişebilir.

Ankara hukuki tercüme kim tarafından yapılır?

Hukuki tercümeler, profesyonel avukatlar ve hukuki tercüme büroları tarafından yapılabilir. Hukuki tercümanlar, hukuki terminolojileri doğru bir şekilde kullanırlar.

Hukuki tercüman kimdir?

Hukuki tercüman, hukuki metinlerin çevirisini yapabilen, hukuk eğitimi almış kişilerdir. Hukuki tercümanlar, hukuki dokümanlar, sözleşmeler, mahkeme bilirkişi raporları, mahkeme evraklar mahkeme kararları ….gibi belgelerin çevirisini yapabilir.

İnfoyed Ankara Tercüme Bürosu hukuki tercüme yapar mı?

Evet, İnfoyed yeminli tercüme bürosu avukat tercümanları ile hukuki tercüme hizmeti sunmaktadır. Hukuki terminolojinin doğru kullanılması, hukuki dokümanların tam ve doğru çevirisi yapılması gerekir.

Ankara yeminli hukuki tercüme nedir?

Hukuki belgeleri çevirileri yeminli bir tercüman tarafından yapılır. Yeminli hukuki tercüme, devlet daireleri, mahkemeler, noterler kabul ederler. Hukuki yeminli tercümanlar, yeminli tercüme yapmak için noter yemin zaptı olan kişilerdir. Bu tercümanlar, hukuk alanında uzmanlaşmış ve noter yemin zaptına sahip kişilerdir.

Ankara yeminli hukuki tercüme nasıl yapılır?

*Hukuki yeminli tercüman, belgenin türünü ve içeriğini inceler. ve gerekli olduğunda belgenin sahibi ile iletişime geçer.

* Hukuki yeminli tercüman, belgenin aslına uygun ve doğru çevirisini yapar.

*Kontrol edilir.

* Tercüme belgesi müşterimize e-mail, whatsapp ile gönderilir.

Ankara yeminli hukuki tercüme fiyatları ne kadar?

Yeminli hukuki tercüme fiyatları, belgenin karakter sayısına, konunun zorluk düzeyine, teslim süresine göre tercüme fiyatları değişebilir.

Hangi kuruşlar tarafından yeminli hukuki tercüme tercih edilir?

Devlet daireleri, yargı organları, mahkemeler, hukuk büroları, noterlikler, avukatlıklar, ticari şirketler uluslararası hukuk şirketleri …yeminli hukuki tercüme belgelerini kabul ederler.

Ankara hukuki tercüme belgelere noter onayı yapılır mı?

Evet, hukuki tercüme belgelerine noter onayı yapılabilir. Hukuki belgelerinin resmi olarak tanınması için veya yurt dışında geçerlilik kazanması için, hukuk belgelerinin noter onayı gerekli olabilir.

Ankara hukuki tercüme belgelere noter onay nasıl yapılır?

Hukuki belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Daha sonra noter tarafından onaylanır. Belgeler noter tarafından onaylanır ve belgeye mühür veya imza konur.

Ankara noter onaylı hukuki tercüme fiyatları ne kadar?

Ankara noter onaylı hukuki tercüme fiyatları, belge konusu, çeviri dilleri, belge karakter sayısı, gibi faktörlere göre değişebilir.

Noter onaylı hukuki tercüme fiyatları: Yeminli hukuki tercüme + Noter onay ücreti toplamıdır.

Hukuki belgeler İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosuna nasıl gönderilir?

Genellikle belgelerin taranmış veya fotoğraf formatında e-posta veya whatsapp olarak şirketimize gönderilebilir.

İnfoyed Tercüme Bürosundan hukuki tercüme nasıl alınır?

Hukuki belgelerin tercümesi yapıldıktan sonra, size belgenin şirketimizde fiziksel olarak teslim edilmesi, adresinize kargo ile gönderilmesi veya e-posta adresinize gönderilebilir.

 

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?