Ankara Çeviri

Ankara Çeviri, Noter Onaylı Çeviri, Yeminli Çeviri, Apostil, Teknik, Ticari, Hukuki, Tıbbi, Sözlü, Medikal, Akademik, Patent, Deşifre, Web Sitesi çeviri hizmeti verilir.

Ankara noter onaylı çeviri nasıl yapılır?

Yazılı belgeler şirketimize geldiği zaman konusuna göre yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir. Daha sonra bu belgeler noter yapılır.

Hangi belgelere noter onaylı çeviri yapılır?

Nüfus cüzdanı, pasaport, diploma, öğrenci belgesi, evlilik cüzdanı, YÖK denklik belgesi, transkript, imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, mahkeme kararları, hukuki belgeler, boşanma kararları, sertifikalar, vasiyetnameler, finansal raporlar, vekâletnameler gibi noter onayı gerektiren belgeler noter yeminli çevirmenler tarafından çevirisi yapılır.

Ankara noter onaylı çeviri belgesi nasıl hazırlanır?

Noter onayı yapılacak yeminli çeviri belgesi üzerinde İnfoyed Tercüme Bürosu kaşesi, yeminli çevirmenin adı, soyadı, imzası ve tarihi yazılmalıdır. En az iki nüsha olarak düzenlenir. Yeminli çeviri belgeleri notere gidilerek onaylatılır.

Belgenin bir tanesi Noter tarafından saklı tutulur. Onaylanan diğer belge ise müşteriye verilir. Noter yeminli tercümanların çeviri belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Ankara Çeviri, Ankara noter onaylı çeviri hizmeti verilir.

Ankara yeminli çeviri nasıl yapılır?

Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Noter yeminli çevirmenler tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun çevirisi yapılmış, imzalanmış belgelerdir.

Hangi belgelere yeminli çeviri yapılır?

Mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Ankara Çeviri, Ankara yeminli çeviri hizmeti verilir.

Ankara yazılı çeviri nasıl yapılır?

Yazılı belgeler şirketimize geldiği zaman konusuna göre yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere yazılı çeviri yapılır?

Şirket faaliyet raporu, oda sicil kaydı, şirket imza sirküleri, şirket vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, fabrika teknik yazışmaları, fabrika idari yazışmaları, hukuki belgeler, patent başvuru belgeleri, teknik yazışmalar, tıbbi yazışmalar, ehliyet, nüfus cüzdanı, diploma, yüksek lisans tezleri,  doktora tezleri, idari şartname, teknik şartname, tıbbi sunumlar, şirket yönetim kurulu kararları, sigorta poliçeleri, ihale evrakları, hukuk tercümeleri, boşanma davaları, vize evrakları tercümeleri, cihazların kullanma kılavuzu, her türlü ticari yazışmalar, kitap, broşür, sözleşme, web sitesi, finansal raporlar.. Çeviri Ankara, Ankara yazılı çeviri hizmeti verilir.

 Ankara Apostil çeviri nasıl yapılır?

Resmi kurumlar veya özel şirketten alınan ıslak imzalı belgeler Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil yapılabilir.

Belge Lahey ülkelerinde kullanılacak ise mutlaka yeminli çeviri, noter ve sonrasında Apostil yapılmalıdır. Bu belgeler 6 Ekim 1961’de yapılan Lahey anlaşması olan ülkeler arasında geçerlidir. Ankara Çeviri, Ankara Apostil çeviri hizmeti verilir.

Hangi belgelere Apostil çeviri yapılır?

ÖSYM belgesi, diploma, transkript, aile nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, bekarlık belgesi, rapor..

Ankara teknik çeviri nasıl yapılır?

Teknik belgeler şirketimize geldiği zaman konusuna göre mühendis yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere teknik çeviri yapılır?

Otomotiv, inşaat, mimarlık, makine, tarım, gıda, denizcilik, tıp, medikal, tekstil, çevre, kimya, biyoloji, fizik, metalürji, elektronik, uçak alanlarındaki tüm teknik belgelerin tercümeleri, İnşaat makineleri ve cihazlara ait kullanım, fizibilite ve hak ediş raporları, teknik şartnameler, bakım kılavuzları, tıp, medikal, elektronik ve iletişim cihazların broşür ve katalog tercümeleri, teknik şartnameler, sertifikalar, her türlü teknik dokümanlar… Çeviri Ankara, Ankara teknik çeviri hizmeti verilir.

Ankara ticari çeviri nasıl yapılır?

Ticari belgeler şirketimize geldiği zaman konusuna göre mühendis yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere ticari çeviri yapılır?

Ticari sözleşmeler, faaliyet belgesi, idari şartnameler, proforma faturalar, gümrük evrakları, fabrika yıllık bilanço raporları, finansal raporlar,  gelir gider tabloları, ihaleler,  imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ticari anlaşmalar, ticari belgeler, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, distribütörlük anlaşmaları, acentelik anlaşmaları, uluslararası şartnameler, temsilcilik anlaşmaları, ISO, CE belgeleri, ihale dosyaları, ihale şartnamesi, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, distribütörlük anlaşmaları, patent, konşimento, sertifikalar, sigorta belgeleri, uluslararası sözleşmeler, şartnameler, taahhütname, ticari teklifler, her türlü ticari yazışmalar, gümrük belgeleri, sertifikalar…. Ankara çeviri, Ankara ticari çeviri hizmeti verilir.

Ankara hukuki çeviri nasıl yapılır?

Hukuki belgeler şirketimize geldiği zaman konusuna göre avukat yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere hukuki çeviri yapılır?

Mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, şartnameler, dava dilekçeleri, yönetmelikler, bankacılık hukuku, kanunlar,  hukuki  metinler, ihtarname, ihbarname, evlilik belgeleri, insan hakları hukuku, dış ticaret hukuku, deniz ticareti hukuku, fikri ve sınaî haklar, aile hukuku, Ceza hukuku, telif hukuku,  adli tıp hukuku, miras hukuku,  boşanma hukuku, tüketici hukuku, patent hukuku, gayrimenkul hukuku, medeni hukuku, boşanma davaları,.. Ankara çeviri, Ankara hukuki çeviri hizmeti verilir.

Ankara tıbbi çeviri nasıl yapılır?

Tıp terminolojisi diğer çevirilerden farklıdır. Tıp belgeleri şirketimize geldiği zaman konusuna göre doktor yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere tıbbi çeviri yapılır?

Genel tıp, eczacılık, diş hekimliği, tıp raporları, tıp tezleri, tıp araştırma ve makaleleri, tıp ve eczacılık kuruluşları tanıtım metinleri, broşürler, tıp yazılımları, tıp ve medikal cihazların kullanım ve bakım kılavuzları, tıp uzman raporları, hasta bilgileri, klinik deneyler, analiz ve laboratuvar sonuçları, ilaç patentleri, hasta reçeteleri, prospektüs, MRI, CT, ultrason sonuç raporları, tıbbi yayınlar, kitapçıklar, kılavuzlar, tıbbi ambalaj etiketleri, tıbbi cihaz ve medikal kullanım kılavuzları, tıbbi ve eczacılık ürün ruhsatları, eczacılık patent, lisans belgeleri… Ankara çeviri, Ankara tıbbi çeviri hizmeti verilir.

Ankara sözlü çeviri nasıl yapılır?

Yurtdışı iş gezisi sırasında tercümanlık, hava alanında misafir karşılama, yabancı misafirlerin fabrika ziyaretleri, şirketlerin yemekli toplantıları, şirket yetkililerinin yabancılar ile otelde görüşmeleri, toplantıları, yabancı hastalara refakat hizmetleri, basın toplantıları, yurtdışı telefon görüşmelerinde yeminli çevirmenlerimiz ile tüm dillerde Ankara sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara Simültane çeviri nasıl yapılır?

Seminer, toplantı, konferans, kongre gibi çok dilli toplantılarda yapılan konuşmaların eş zamanlı olarak konuşma anında çevirmen tarafından yapılan çeviri işlemidir.

Ankara Simültane çeviri nerede tercih edilir?

Toplantı, konferans, kongre, canlı yayınlarda ve basın toplantılarında sıklıkla tercih edilir.

Çevirmenler, ses yalıtımlı ve en az iki kişilik, aydınlatma ve havalandırma sistemi olan kabinlerde çeviri yapar. Çeviriler konuşmacının 1-2 saniye ardından gelir. Çeviri Ankara, Ankara Simültane çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara medikal çeviri nasıl yapılır?

Tıp belgeleri şirketimize geldiği zaman konusuna göre doktor yeminli çevirmenlerimize yönlendirilir.

Hangi belgelere medikal çeviri yapılır?

Medikal cihazların kullanım kılavuzları, tıp, medikal ve eczacılık kuruluşları broşürleri, medikal kataloglar, tıbbi ürün lisans ve ilaç patentleri, eczacılık ruhsat dosyaları, medikal broşürler, medikal patent ve lisans belgeleri, dâhiliye, genel cerrahi, diş hekimliği, göğüs, göz, ortopedi, anestezi, kardiyoloji, endoskopi, patoloji, onkoloji, fizik tedavi alanında kullanılan aletlerin ve cihazların kurulum ve bakım kullanma kılavuzları… Ankara çeviri, Ankara medikal çeviri hizmeti verilir.

Ankara akademik çeviri nasıl yapılır?

Öğrenci belgesi, transkript, diploma, üniversite başvuruları, denklik belgesi, lisans tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, tıbbi sunumlar, akademik araştırmalar, ödevler, akademik sunumlar, akademik tezler, bilimsel araştırmalar, akademik makaleler, bilimsel yayınlar, akademik projeler, akademik literatür araştırması, yüksek lisans üniversite başvuru evrakları, bilimsel yayınlar, yüksek lisans üniversite başvuru evrakları…. Çeviri Ankara, Ankara akademik çeviri hizmeti verilir.

Ankara deşifre çeviri nasıl yapılır?

Her dilde ve konuda seminer, toplantı, konferans, tanıtım, reklam, promosyon, belgesel dizi, film, görsel ve işitsel içerikler, kaset, DVD, CD, VCD formatında kaydedilmiş mültimedya içeriğin özel teknik cihazlarla ve çeviri uzmanları tarafından deşifre edilerek Word, PDF halinde müşterilerimize teslim ettiğimiz deşifre çeviri hizmetimizdir. Yeminli çevirmenler ile Ankara deşifre çeviri hizmeti verilir.

Ankara patent çeviri nasıl yapılır?

Ankara Çeviri, Patent Çeviri; Makine, elektronik, bileşim teknolojileri, ISO belgeleri, patent sertifikası,  tıbbi, medikal araç gereçlerin patent başvuruları,  CE belgeleri, patent tarifnameleri, eczacılık ürünlerine ait patent müracaatları, buluşlara ait patent tercümeleri, marka tescil belgesi, patent tasarım tescil belgesi,  kalite sistem belgesi gibi belgeler… Çeviri Ankara, Ankara patent çeviri hizmeti verilir.

Ankara web sitesi çeviri nasıl yapılır?

Küreselleşen ticaret dünyasında web siteleri şirketlerin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Farklı dillerdeki web site ile müşteri kapasiteniz ve kazancınız önemli ölçüde artacaktır. Web siteleri ile farklı dillerde yayın yapılması şirketlerin dünyaya açılan penceresi niteliğindedir. İnternet web sitenizin doğru, hızlı ve güvenilir  şekilde çevirisinin yapılması için bize ulaşabilirsiniz. Ankara Çeviri, Ankara akademik çeviri hizmeti verilir.

Ankara Çeviri- Vize İşlemleri

Ankara Çeviri- Vize İşlemleri; Yurtdışı vizesi için gerekli olan vize formu doldurma, vize randevusu alma, diploma, evlilik cüzdanı,  aile nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu, sabıka kaydı, transkript, öğrenci belgesi, banka hesapları, ticaret sicil gazetesi, şirket faaliyet belgesi,  imza sirküleri, ticaret oda sicil kaydı, vergi levhası, belgeleri… Ankara çeviri-vize işlemleri çeviri hizmeti verilir.

İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. alanında uzmanlaşmış noter yeminli çevirmenler ile  Amerika, İspanya, Avustralya, Meksika, Polonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Kanada, Ukrayna, Rusça, Hollanda, Malta, Finlandiya, İsveç, Norveç, Belçika ve diğer ülkelerin çeviri – vize işlemleri hizmeti vermektedir.

Ankara çeviri fiyatları nasıl hesaplanır?

Belgelerin;

*Karakter sayılarına göre,

*Konularına göre,

*Çeviri dillerine göre Ankara çeviri fiyatları değişiklik gösterir.

Ankara çeviri dilleri hangileridir?

İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Ukraynaca, Rusça, Çince, Korece, Slovakça, Ermenice, Felemenkçe, Flamanca, Hırvatça, Macarca, Azerice, Japonca,  Lehçe, Boşnakça, Arnavutça, İtalyanca, Bulgarca, Makedonca, Fince,  Sırpça, Çekçe, Türkmence, Portekizce, İsveççe, Osmanlıca, Yunanca, Norveççe, Gürcüce, İspanyolca,  Slovence, Kazakça, Farsça, Özbekçe, Romence, Rumca,  … Ankara çeviri hizmeti verilir.

Ankara Çeviri Hizmetleri

Noter Onaylı Çeviri,

Yeminli Çeviri,

Apostil Çeviri,

Teknik Çeviri,

Ticari Çeviri,

Hukuki Çeviri,

Tıbbi Çeviri,

Sözlü Çeviri,

Medikal Çeviri,

Akademik Çeviri,

Patent Çeviri,

Deşifre Çeviri,

Web Sitesi Çeviri

 

 

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?