Ticari Tercüme

Ticari belge nedir?

Ticari belge, işletmelerin ticari faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen ve kayıtların yazılı bir belgedir. Fatura, makbuz, irsaliye, sevkiyat belgesi gibi belgeler işletmelerin muhasebe ve vergi beyannameleri gibi yasal yükümlülüklerine uygun olarak tutması gereken belgelerdir.

Ticari belgeler hangileridir?

Ticaret sicil gazetesi, fatura, oda kayıt belgesi, stok kartı, vergi levhası, ürün katalogları, irsaliye, sevkiyat belgesi, gider makbuzu, alacak senetleri, alım/satım sözleşmesi, ödeme talimatı, faaliyet belgesi….

Ticari tercüme nedir?

Ticari tercüme, işletmelerin ticari belgelerinin bir dilden başka bir dile çevrilmesidir. Bu tercümeler, işletmelerin yurt dışı pazarlarına faaliyet yapabilmeleri,  uluslararası iş ortaklıkları kurmaları için gereklidir.

Ankara ticari tercüme nasıl yapılır?

*Ticari belge veya metnin incelenmesi,

* Çeviri diline uygun deneyimli bir tercüman tarafından çeviriye başlanır.

* Gerektiğinde düzeltmeler yapılır.

* e-mail, whatsapp veya kargo ile müşterilerimizin adreslerine tercümeler gönderilir.

Ankara ticari tercüme nerede kullanılır?

* E-ticaret işletmeleri,

* Finans sektörü, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kuruluşlar,

* Turizm sektörü,

* Hukuk sektörü, avukatlar ve hukuk büroları,

* İlaç sektörü

Ticari belgeler şirketlere göre farklı mıdır?

Evet, ticari belgeler şirketlere göre farklılık gösterir. Her şirketin faaliyet alanı, ürün ve hizmetleri, farklı olduğu için, ticari belgeleri de farklılık gösterir.

Ürün tanıtımı, e-ticaret şirketi, Ürün tanıtım broşürleri, kataloglar, tedarik sözleşmeleri, bilanço tabloları, yatırım raporları, reklam afişleri, satış sözleşmeleri, garanti belgeleri, ilaç şirketleri ise, ürün kullanma kılavuzları, ilaç patent belgeleri gibi belgeler….Her şirketin ihtiyacına göre, ticari belgeler de değişebilir.

Ankara ticari tercüme fiyatları ne kadar?

Ankara ticari tercüme fiyatları, belgenin boyutu, konunun zorluk seviyesi, tercüme dillere ve teslim süresine göre değişebilir.

Ankara Tercüme Bürosu Ankara ticari tercüme nasıl yapılır?

* Ticari tercüme yapılması istenen belge incelenir.

* Çeviri dil tercüman ticari belge çevirisine başlar,

* Çeviri kontrolü yapılır.

* Müşterilerimize e-mail, whatsapp ile tercümeler gönderilir.

Ticari tercüme belgelere noter onayı yapılır mı?

Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, sözleşmeler, anlaşmalar, …. Noter onayı yapılabilir.

Ticari belgelerin noter onayı, Infoyed Tercüme Bürosu tarafından yapılabilir.

Ticari tercüme belgelere noter onayı nasıl yapılır?

*Yeminli tercümanlar ticari belge çevirisi yapar.

* 2 takım hazırlanır.

* Belgelere noter onayı yapılır.

*Müşterilerimize noter onaylı ticari tercüme belgeler şirketimizde elden veya kargo ile adreslerine gönderilir.

Hangi ticari belgelere noter onayı yapılır?

İşletme sözleşmeleri, İşletme anlaşmaları, Patent ve ticari marka belgeleri, Ticari makbuzlar ve fatura, Ticari kredi belgeleri, Ticaret sözleşmeleri, imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri, vergi levhası… Noter onayı yapılabilir.

Yeminli ticari tercüme nerede yapılır?

Yeminli ticari tercüme, yeminli tercümanlar tarafından yapılır. İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosu yeminli tercümanları ile ticari tercümeler yapılır.

Ankara yeminli ticari tercüme nasıl yapılır?

* Belgeler incelenir.

*Yeminli tercüman tarafından ticari belgelerin ticari tercümeleri yapılır.

Ankara yeminli ticari tercüme fiyatı ne kadar?

Yeminli ticari tercüme fiyatı, belge konusu, çeviri dili, belgenin karakter sayısı ve teslim süresine göre değişebilir.

Yeminli ticari tercüme noter yapılır mı? 

Evet, Noter tarafından onaylandıktan sonra, çeviri resmi olarak tanınır

Ankara yeminli ticari tercüme noter nasıl yapılır?

* Yeminli tercümanları tarafından ticari belgenin çevirisi yapılır.

* Çeviriler noter tarafından onaylanır. Noter, çevirin resmi bir belge olarak onaylar ve imzalar. Bu belgelere noter onaylı tercüme denir.

Ankara noter yeminli ticari tercüme nasıl yapılır?

*İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosunun yeminli tercümanları tarafından belgenin çevirisi yapılır.

*Noter, çevirin uygunluğunu kontrol eder ve onay yapılır.

Ankara noter yeminli ticari tercüme fiyatı ne kadar?

Noter yeminli ticari tercüme fiyatı, belgenin konusu, karakter sayısı, zorluk seviyesi, teslim süresine gibi faktörlere göre değişebilir.

Noter yeminli ticari tercüme fiyatı: Yeminli tercüme fiyatı + Noter onay ücretidir.

Ticari belgeler tercüme bürosuna nasıl gönderilir?

Ticari belgeler İnfoyed Yeminli tercüme Bürosuna elden teslim veya e-mail ile gönderilebilir.

 

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?