Ankara Tercüme

Ankara Tercüme, Ankara Yeminli Tercüme, Ticari, Hukuki,  Tıbbi, Teknik, Sözlü, Web Sitesi, Akademik tercüme, Deşifre Çeviri hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme nasıl yapılır?

Belgeler yeminli tercümanlarımız tarafından yeminli tercümeleri yapılır.

Yeminli tercümeyi kim yapar?

Yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Yeminli tercüman nasıl olunur?

Yurtdışı üniversite veya Türkiye’de yabancı dil eğitimi alan kişiler notere diplomaları ile notere başvuru yapar. Noter uygun görürse bu kişilere yemin zaptı imzalatır. Bu kişiler yeminli tercüman denir.

Yeminli tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

Nüfus Cüzdanı,  Pasaport,  Diploma, Nüfus Kayıt Örneği, Mahkeme Belgeleri, Adli Sicil Belgesi,  Hastane heyet Raporu, Ehliyet,  Fatura, Terhis Belgesi, Lise Transkript, Kimlik,  Vekâletname, Tapu,  İkametgâh belgesi,  Mahkeme Kararları, Ticari Sözleşmeler, Evlilik Cüzdanı,  Mahkeme Kararları, Sabıka Kaydı Belgesi,  Geçici Mezuniyet Belgesi, Sürücü Belgesi,  Ankara Tercüme, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme nasıl yapılır?

Belgeler noter yeminli tercümanlarımız tarafından yeminli tercümeleri yapılır.

Noter yeminli tercüme nedir?

Belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Daha sonra bu belgeler noterde onaylatılır. Bu belgelere noter yeminli tercüme denir.

Noter yeminli tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

Patent Belgeleri, apostil,  tapu senedi,  lisans transkript, tapu senedi, doğum belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport, silah taşıma ruhsatı,  doktora diploma,  nüfus cüzdanı sureti, uyruk değiştirme belgesi, şirket evrakları, hastane raporları, formül B evlilik belgesi, vasiyetname, imza sirküleri, doğum belgesi, transkript, aile nüfus kayıt örneği,  formül A doğum belgesi, pasaport, ticaret sicil gazetesi, Ankara Tercüme, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı tercüme nedir?

Belgeler noter yeminli tercümanlarımız tarafından yeminli tercümeleri yapılır.

Bu belgeler yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı tercüme denir.

Noter yeminli tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

Evlilik cüzdanı,  vergi levhası, boşanma evrakları, sözleşmeler, mahkeme kararı, banka hesap özeti, göçmen kimliği, tapu belgeleri,  evlat edinme belgesi, diploma, pasaport, boşanma kararları, ikametgah senedi, bonservis, adli sicil kaydı, nüfus kaydı,  diploma, öğrenci belgesi, sertifika, ÖSYM sınav sonuç belgesi, vekaletname, evlilik cüzdanı,…Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Noter Onaylı Tercüme Hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıbbi tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı tıbbi tercüme nedir?

Belgeler doktor yeminli tercümanlarımız tarafından tıbbi tercümeleri yapılır. Bu belgeler doktor yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı tıbbi tercüme denir.

Tıbbi tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

İlaç patentleri, sağlık raporu,  araştırmalar ve tezler, tez özeti, makaleler, hasta raporları, doktor-klinik raporları, reçeteler, sağlık kurulu teşhis ve raporları, ameliyat raporları,  patentler ve lisanslar, patentler ve lisanslar, eczacılık sektörü yazışmaları, hasta raporları, laboratuvar sonuçları,.. Ankara Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Akademik tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı akademik tercüme nedir?

Belgeler üniversite öğretim görevlileri yeminli tercümanlarımız tarafından akademik tercümeleri yapılır. Bu belgeler doktor yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı tıbbi tercüme denir.

Akademik tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

Akademik araştırmalar, ödevler, projeler, sunumlar, kitap, makaleler ve özetleri, bildiriler ve özetleri, bilimsel projeler,  öğrenci ödevleri, sınav notları, yurtdışı makaleleri, ders notları, transkript,  yurtdışı makale yayınları, diploma,  geçici mezuniyet belgesi, akademik makaleler, YÖK denklik belgesi, ders notları,  ÖSYM sonuç belgesi,.. Ankara Tercüme, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teknik tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı teknik tercüme nedir?

Belgeler mühendis yeminli tercümanlarımız tarafından teknik tercümeleri yapılır. Bu belgeler mühendis yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı teknik tercüme denir.

Teknik tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

CE Garanti Belgeleri, cihaz kullanım katalogları ve broşürleri, elektrik, elektronik, mekanik cihaz, makine,  tesis, kurulum, çalıştırma, kullanım, bakım, onarım dökümanları, ISO Belgeleri, TSE belgeleri, patent başvuruları, teknik içerikli belgeler, teknik makaleler, teknik kitap, teknik dergi, ürün tanıtım kitapçıkları, makine etiketleri…Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme 

Hukuki tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı hukuki tercüme nedir?

Belgeler avukat yeminli tercümanlarımız tarafından hukuki tercümeleri yapılır. Bu belgeler mühendis yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı hukuki tercüme denir.

Hukuki tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

İbraname, ihale şartnamesi, 184 form, tüzük, yabancı ve yerli hukuki mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istinabe yazışması, teminat mektubu, mahkemelerde tutanakları, anayasa hukuku, Avrupa birliği hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, deniz hukuku, hukuk felsefesi, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kamu hukuku, medeni hukuku…Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Ticari tercüme nasıl yapılır? Noter onaylı ticari tercüme nedir?

Belgeler işletme, ekonomi, maliye, muhasebe, finans yeminli tercümanlarımız tarafından ticari tercümeleri yapılır. Bu belgeler yeminli tercümanın yemin zaptı olan noterlerde onaylatılır. Bu belgelere noter onaylı ticari tercüme denir.

Hukuki tercüme yapılacak belgeler hangileridir?

Alım satım sözleşmeleri, ticaret sicil gazeteleri, hissedarlar sözleşmesi, taşeronluk sözleşmeleri, pazarlama raporları, ATA karnesi, ATR belgesi, muhasebe tabloları, faturalar basın haberleri ve bültenleri, bayilik sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, bilançolar, ticari raporlar, gizlilik sözleşmeleri, ticari yazışmalar… Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Web Sitesi Tercüme

Web sitesi içerikleri şirketinize nasıl gönderilir?

Şiketler web sitelerinin içeriklerini whatsapp ve e-mail ile gönderebilirler.

Her konuda ve tüm dillerde web sayfası,  hedeflenen dile tercümeleri konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Ankara Tercüme Bürosu, Ankara Web Sitesi hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Sözlü tercüme nasıl yapılır?

Sözlü tercümanlar, katılımcılarla beraber aynı toplantı masasında oturur. Konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç dakika boyunca konuşurken sözlü tercüman not alır. Konuşmacı sözlerini bitirdiğinde sözlü tercüman konuşmacının söylediklerini hedeflenen dile tercüme yapar. Ankara Tercüme, Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Deşifre Çeviri

Kongre, konferanslar seminerler, çok dilli toplantılar gibi organizasyonlarda kaydedilen kaset, CD, VCD, DVD gibi ses kayıtlarının Word formatına dönüştürülmesidir. Ankara Tercüme Bürosu, Ankara deşifre çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Dilleri Nelerdir?

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Sırpça, Norveççe, Fince, Romence, Yunanca, Felemenkçe, Farsça, Arapça, İbranice, Çince, Japonca, İtalyanca, Hollandaca, Bulgarca, Ukraynaca, Danca, İsveççe, Macarca, Rusça, Hırvatça, Portekizce, Makedonca… Dillerinde Ankara Tercüme hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Belgelerin;

*karakter sayılarına göre,

*konusuna göre,

*çeviri dillerine göre Ankara tercüme bürosu fiyatları değişir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri Nelerdir?

Yeminli Tercüme

Noter Yeminli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Ticari Tercüme

Akademik Tercüme

Hukuki Tercüme

Tıbbi Tercüme

Teknik Tercüme

Sözlü Tercüme

Deşifre Çeviri

Web Sitesi Tercüme

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?