Ankara Tercüme Hizmetleri

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara Noter Yeminli Tercüme, Tercüme konusunda eğitim görmüş ve uzmanlığı noter tarafından onaylanmış yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, oda sicil kaydı, vergi levhası, sabıka kaydı belgesi, diploma, transkript, nüfus kayıt örnekleri, boşanma kararları, pasaport, ehliyet, sağlık raporları, evlilik belgesi, vekaletname v.b. belgeler konularda uzman ve profesyonel işletmeci, uluslararası ilişkiler ve mütercim kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, Lehçe, Arapça, Farsça,  İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Çince, Japonca dillerinde Ankara noter yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Ticari Tercüme; İhracat ve ithalat belgeleri, şirket imza sirküleri, ticari ihaleler,  firma sözleşmeleri, gümrük evrakları, şirket vergi levhası, şirket yıllık bilançoları, ihale şartnameleri, sigorta poliçeleri, uluslararası taahhütler, faturalar, proforma faturaları, şirket muhasebe tabloları, gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini kapsar. Konularda uzman ve profesyonel işletmeci, uluslararası ilişkiler ve mütercim kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça,  İspanyolca, Hollandaca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara ticari tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri,  Ankara Teknik Tercüme;  Makine, elektrik, elektronik, inşaat, maden, bilgisayar, metalurji, fizik, kimya,  mimarlık, gıda v.b. mühendislik alanlarında yazılmış eser ve makaleler,  teknik broşür ve kataloglar,  teknik cihazların kitapları, teknik şartnameler konularda uzman mühendis kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça,  İtalyanca, Ukraynaca, İspanyolca, Hollandaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara teknik tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Hukuki Tercüme

Kızılay Tercüme Hizmetleri,  Ankara Hukuki Tercüme;  Pasaport, nufus cüzdanı,  adli sicil kaydı, vekâletname, Avrupa hukuku sözleşmeleri, ihale şartnamesi, şirket ana kuruluş sözleşmeleri, imza sirküleri, kredi başvuruları, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri kira sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, ihtarname, ihbarname, vasiyetname v.b. konularda uzman ve profesyonel avukat ve mütercim kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara hukuki tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Akademik Tercüme;  Akademik makale, akademik tezler, akademik araştırma, akademik makale özeti, akademik sunumlar, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, Sosyal bilimleri, sağlık bilimleri, fen bilimleri, tıp ve eczacılık akademik araştırmalar konularda uzman akademisyen kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça,  İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara akademik tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Medikal Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Medikal Tercüme; Medikal firmaların tanıtım metin ve broşürleri, medikal cihazların kullanım kılavuzları, medikal ürün lisans ve patentleri, medikal cihazların broşür ve katalogları, medikal içerikli yazıları konularda uzman ve profesyonel doktor, eczacı kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Ukraynaca, Arapça, Farsça, Macarca, İspanyolca, Hollandaca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara medikal tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Tıbbi Tercüme; Tıp kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıp makaleleri, tıbbi sunumlar, tıbbi ürün lisans ve patentleri, tıbbi tezler, tıbbi araştırmalar, tıbbi cihazların broşürleri, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, dahiliye, hariciye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, kulak, burun boğaz hastalıkları,  göz hastalıkları, kardiyoloji, halk sağlığı, onkoloji konularda uzman ve profesyonel doktor kadromuzla başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, İspanyolca, Hollandaca, Japonca dillerinde Ankara tıbbi tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Web Sitesi Tercüme

Kızılay Tercüme Hizmetleri, Ankara Web Sitesi Tercüme; Firmaların web sitelerinin başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Ukraynaca, Arapça, Farsça,  Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, İspanyolca, Hollandaca, Japonca dillerinde Ankara web sitesi tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Video, Ses, Deşifre Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri,  Ankara Video, Ses, Deşifre Tercüme;  Her dilde ve konuda (belgesel, konferans, film, reklam, tanıtım, toplantı, seminer, reklam, tanıtım) kaset, CD, VCD, DVD ve DIVX formatında kaydedilmiş içeriğin konusunda uzman tercümanlarımız tarafından deşifre ederek başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Ukraynaca, Macarca,  Arapça, Farsça,  İspanyolca, Hollandaca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara video, ses, deşifre tercüme hizmetini vermekteyiz.

Ankara Simültane Tercüme

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Simültane Tercüme; Simültane tercüme, eş zamanlı tercüme manasına gelmektedir. Simultane tercümede tercüman, konuşmayı kulaklıktan dinlerken, aynı anda tercüme eder ve dinleyicilere aktarır. Başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça,  Rusça, İtalyanca, Ukraynaca, Macarca, Bulgarca, Lehçe, Çince, İspanyolca, Hollandaca, Japonca dillerinde Ankara Simültane Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme

Kızılay Tercüme Hizmetleri, Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme; Ardıl (konsekütif) tercüme, Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunarak, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden hemen sonra konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça,  Ukraynaca, Arapça, Farsça,  Macarca, İspanyolca, Hollandaca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara Sözlü (Ardıl) Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Gümrük Belgeleri Tercüme 

Kızılay Tercüme Hizmetleri,  Ankara Gümrük Belgeleri Tercüme;  Çeki Listesi, ATR Belgesi, Gözetim Belgesi, Kalite Sertifikası, Analiz Raporu, TÜV Sertifikası, CE Belgesi,  Gümrük Beyannamesi v.b. belgeleri  başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça,  Ukraynaca, Arapça, Farsça,  Macarca, İspanyolca, Hollandaca, Bulgarca, Lehçe, Çince, Japonca dillerinde Ankara gümrük belgeleri tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara Tercüme Fiyatları

Ankara tercüme fiyatları tercüme yapılacak hedef dile (örneğin Türkçeden-İngilizceye) ve belge türüne göre (tıbbi, hukuki, edebi gibi) değişmektedir. Ankara tercüme ücretleri 492 sayılı harçlar kanununda belirtilen kurallara göre belirlenmektedir.

Ankara Tercüme Hizmetleri, Ankara tercüme fiyatları A4 boyutundaki kağıdına 12 punto yazı karakteri ile yazılmış, 18-20 satırdan oluşan bir sayfa olarak kabul etmektedir. Ankara tercüme fiyatlandırması bilgisayar ortamında tercüme edilmiş belgenin boşluksuz 1000 karakter 1 sayfa kabul edilir.

Diploma Çevirisi Pasaport ÇevirisiYÖK Denklik Belgeleri Çevirisi

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?