Ankarada Tercüme Büroları

Ankarada Noter Yeminli Tercüme 

Ankarada noter yeminli tercüme, tercüme konusunda eğitim görmüş ve uzmanlığı noterler tarafından onaylanmış yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

Mahkeme kararları,  imza beyannamesi, sabıka kaydı, aile nüfus kayıt örneği,  ticaret sicil gazetesi, diploma, transkript, vergi levhası, geçici mezuniyet belgesi, pasaport gibi resmi evrak yeminli tercümeleri  Ankarada Tercüme, Ankarada Noter Yeminli Tercüme,  Ankara,  Kızılay, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Noter yeminli tercümanları ile Ankarada noter yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Ticari Tercüme

Ticari ve resmi şirket evrakları, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, oda sicil kaydı, imza sirküleri, firma tanıtım broşürleri, firma katalogları, faaliyet belgesi, muhasebe gelir-gider tabloları v.b. Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Noter yeminli tercümanları ile Ankarada ticari tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, boşanma davaları, şirket kurulumları için gerekli belgeler, ihtarname, vekaletname, vasiyetname,  ihbarname, hukuki sözleşmeler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket ana kuruluş sözleşmeleri v.b. Tercüme Ankarada, Ankaradaki Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Noter yeminli tercümanları ile Ankarada hukuki tercüme hizmeti vermektedir.
Ankarada Tıbbi Tercüme

Tıp kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri,  tıbbi ürün lisans ve patentleri,  tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, tıbbi makaleler, tıbbi sunumlar, hasta bilgileri, hasta reçeteleri,  uzman raporları v.b.  Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Bürosu, Kızılay, Ankara,  Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler,  Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel noter yeminli doktor tercümanları ile Ankarada tıbbi tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Medikal Tercüme

Medikal ürünlerin lisans ve patentleri, medikal cihazların kullanma kılavuzları, biyokimyasal araştırmalar, v.b. Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel tercümanları ile Ankarada medikal tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Akademik Tercüme

Akademik tezler, doktora makale ve araştırmaları, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, sosyal bilimler, fen bilimleri, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri akademik araştırmaları v.b. Ankarada Tercüme, Tercüme Bürosu Ankarada, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve akademik tercümanları ile Ankarada akademik tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Teknik Tercüme

Makine, inşaat, mimarlık, tekstil, metalürji, gemicilik, gıda,  fizik, kimya, otomotiv  mühendislik alanlarında yazılmış eser ve makaleler, teknik broşürler, teknik kataloglar, fabrika kurumları dökümanları, teknik şartnameler v.b. Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Bürosu, Kızılay, Ankara, Çankaya,  Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel  mühendis tercümanları ile Ankarada teknik tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Web Sitesi Tercüme

Yurtdışı firmalar ile işbirliği yapmak isteyen Türkiye firmaları için Türkçe- İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Farsça, Ukraynaca, Rusça dillerinde web sitesi hazırlanmaktadır.  Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Bürosu, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel mühendis tercümanları ile Ankarada web sitesi tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Simultane Tercüme

Simultane tercümede tercüman, konuşmayı kulaklıktan dinlerken aynı anda tercüme eder. Simultane tercümenin diğer tercümelerden zorluğu, simultane tercümanın konuşmayı eş zamanlı olarak dinleyicilere çevirmesidir. Ankarada Tercüme, Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel mühendis, işletmeci, tıp, eczacı, avukat tercümanları ile Ankarada simultane tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Ardıl (Konsekütif) Tercüme

Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunarak, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden hemen sonra konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Tercümanın konuyu çok iyi bilmesi gerekir. Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel mühendis, işletmeci, uluslararası ilişkiler, tıp, eczacı, avukat tercümanları ile Ankarada ardıl (konsekütif) tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Gümrük Belgeleri Tercüme

Gümrük Beyannamesi, ATR belgesi,  gözetim belgesi, tescil belgesi,  uygunluk beyanı,  kalite sertifikası,  CE belgesi, ATA karnesi, TIR karnesi, analiz raporu, çeki listesi, ithalat ve ihracat belgeleri  v.b.  Ankarada Tercüme, Ankara Tercüme Büroları, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler,  Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel mühendis, işletmeci, uluslararası ilişkiler tercümanları ile Ankarada gümrük belgeleri tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Reklam, Kitap, Dergi, Katalog, Broşür, CD, DVD 

Ankarada Reklam, kitap, dergi, katalog, broşür, CD, DVD  ve buna benzer dökümanların Ankarada Tercüme, Ankarada Tercüme Bürosu, Kızılay, Ankara, Çankaya, Çay Yolu, Bahçelievler, Ulus, Ostim, Sincan ilçelerinde İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. konularda uzman ve profesyonel mühendis, işletmeci, uluslararası ilişkiler tercümanları ile Ankarada Reklam, kitap, dergi, katalog, broşür, CD, DVD  tercüme hizmeti vermektedir.

Ankarada Tercüme Fiyatları

Ankarada tercüme fiyatları tıbbi, teknik, edebi, web sitesi, hukuki, medikal metinine göre değişebilmektedir. Ankarada tercüme ücretleri 492 sayılı harçlar kanununda belirtilen kurallara göre belirlenmektedir.

Ankarada tercüme fiyatları A4 boyutundaki kağıda 12 punto yazı karakteri ile yazılmış, ortalama18-20 satırdan (160- 180 sözcük) oluşan bir sayfa olarak kabul etmektedir.

Ankara tercüme büroları fiyatları hesaplaması boşluksuz 1000 karakter 1 sayfa olarak kabul edilmektedir.  Ankarada tercüme ücretine noter tasdik ücreti dahil değildir. Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

 

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?