Yeminli Tercüman Ankara

Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Yeminli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme, Hukuki Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Akademik Tercüme, Edebi Tercüme, Sözlü (Ardıl) Tercüme,  Simültane Tercüme, Deşifre Tercüme, Web Sitesi Tercüme, Ankara tercüme hizmeti verilir.  

Yeminli Tercüme

Nüfus Cüzdanı Tercümesi, İcra Belgeleri Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, İbraname Tercümesi, Orta Öğretim Diploması Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Geçici Mezuniyet Belgesi, Askerlik Terhis Belgeleri Tercümesi, Not Dökümü Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara yeminli tercüme hizmeti verilir.  

Noter Yeminli Tercüme

Mahkeme Kararları Tercümesi, Formül A Tercümesi, Transkript Tercümesi, Mernis Tercümesi, Diploma Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Tapu Belgeleri Tercümesi, Patent Belgeleri Tercümesi, Marka Belgeleri Tercümesi, Bekârlık Belgesi Tercümesi, Evlilik Beyanı Tercümesi,…Noter Zaptı Olan Yeminli Tercüman Tarafından Tercümesi yapılır. Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Noter Tasdikli Tercüme

Vergi Levhası Tercümesi, Lise Diploması Tercümesi, Şirket Faaliyet Belgesi Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Şirket İmza Sirküleri Tercümesi, İmza Beyanı Tercümesi, Yüksek Lisans Diploması Tercümesi, Şirket Hisseleri Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Doktora Diploması Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Noter Tasdikli tercüme hizmeti verilir.  

Hukuki Tercüme

Hukuki Sözleşmeler Tercümesi, İddianameler Tercümesi, Doğum Belgeleri Tercümesi, Dava Dosyaları Tercümesi, İhtarname Tercümesi, Ölüm Belgeleri Tercümesi, Hukuki Yönetmelik Tercümesi,  İmza Sirküleri Tercümesi, Evlenme Belgeleri Tercümesi,  Beyannameler Tercümesi, Boşanma Belgeleri Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Patent Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, Vekaletname, Tercümesi, İcra Belgeleri Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Lisans Sözleşmeleri Tercümesi, Hukuki Tebliğler Tercümesi, Uluslar Arası Taahhütler Tercümesi, Distribütörlük Anlaşmaları Tercümesi, İdari Şartname Tercümesi, Sözleşme Ve Antlaşmalar Tercümesi, Avrupa Hukuku Tercümesi, İhale Dosyası Tercümesi, Ortaklık Sözleşmesi Tercümesi, Mahkeme Belgeleri Tercümesi, İş Teklifleri Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara hukuki tercüme hizmeti verilir.  

Teknik Tercüme

Teknik İhale Dökümanları Tercümesi, İnşaat Makineleri Tercümesi, Teknik Şartnameler Tercümesi, Makine Kullanım, Bakım Kılavuzları Tercümesi, Teknik Kataloglar Ve Broşürler Tercümesi, Tıp Cihazlarının Katalog Ve Broşürleri Tercümesi, ISO Belgeler Tercümesi, Elektronik Ve İletişim Cihazları Teknik Belgeleri Tercümesi, Fabrika Kurulum Dökümanları Tercümesi, Otomotiv, İnşaat, Denizcilik, Mimarlık, Tekstil, Çevre, Kimya, Biyoloji, Fizik, Metalürji Alanlarındaki Tüm Teknik Metinler Tercümesi, Teknik Şartnameler Tercümesi, ISO Tercümesi, CE Sertifikaları Tercümesi, Cihazların Kullanım, Onarım Kılavuzları Tercümesi, TÜV Belgesi Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Teknik Tercüme Hizmeti Verilir.

Ticari Tercüme

Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Ticari Belgeler Tercümesi, İdari Şartnameler Tercümesi, Sigorta Belgeleri Tercümesi, TIR Karnesi Tercümesi, Gümrük Belgeleri Tercümesi,  İhale Dosyaları Tercümesi, Menşe Şahadetnamesi Tercümesi, Konşimento Tercümesi,  Her Türlü Ticari Belgeler Tercümesi, ATA Karnesi Tercümesi, İthalat Belgeleri Tercümesi, Reklamcılık Broşürleri, İhracat Belgeleri, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi, Acentelik Ve Temsilcilik Anlaşmaları Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi, Konşimento Tercümesi, Şirket Hisse Devir Sözleşmesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Hissedarlar Sözleşmesi, Şirket Faaliyet Raporları Tercümesi, Oda Sicil Kaydı Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Nakit Akım Tablosu Tercümesi, Proforma Fatura Tercümesi, Gelir- Gider Tablosu Tercümesi, Sigorta Belgeleri Tercümesi, Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi, CE Sertifikalar Tercümesi, Deniz Taşımacılığı Belgeleri Tercümesi, Proforma Faturaları Tercümesi, Fatura Tercümesi, Akreditif Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Ticari Teklifler Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, İdari Şartnameler Tercümesi, İhale Dosyası Tercümesi, ISO Tercümesi, Ortaklık Sözleşmesi Tercümesi, Uluslararası Taahhüt Belgeleri Tercümesi, Ticari Yazışmalar Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Ticari tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

Tıbbi Makaleler Tercümesi, Tıbbi Raporlar Tercümesi, Tıbbi Cihaz Patent Tercümesi, Sağlık Kurulu Raporları Tercümesi, Uzman Doktor Raporu Tercümesi, Tıbbi Araştırmalar Tercümesi,  Nükleer Tıp Tercümesi, Tıbbi Cihaz Ve Ürün Tanıtım Metinleri Tercümesi, Tıbbi Cihaz Teknik Şartname Tercümesi, Tıbbi Cihazların Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Tıp Ve Medikal Ürünler Tercümesi, Uzman Doktor Reçeteleri Tercümesi, Taş Kırma (ESWT-ESWL) Tercümesi, İlaç Prospektüsü Tercümesi, Hasta Bilgileri Tercümesi, Tıp Alanında Kongreler, Tıp Paneller Tercümesi, Tıbbî Araç Gereç Tercümesi, Tıp Seminerler Tercümesi, Tıp Konferanslar Tercümesi, Tıbbi Belgeler Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Sağlık Bilimleri Tercümesi, Transkript, YÖK denklik belgeleri Tercümesi, Makale Özeti Tercümesi, ÖSYM belgesi Tercümesi, Bilimsel Metin / Yazı Tercümesi, diploma Tercümesi, Kurs Belgeleri Tercümesi,CV Tercümesi, akademik tezler Tercümesi, Sunum Tercümesi, akademik makaleler Tercümesi, Bilimsel çalışmalar Tercümesi, akademik sunumlar Tercümesi, Akademik Tez Tercümesi, akademik dergiler Tercümesi, Sosyal Bilimler Akademik Tercümesi, akademik araştırma makaleleri Tercümesi, Makaleler Tercümesi, Ödev Tercümesi, Konferans metinleri Tercümesi, Akademik Araştırma Tercümesi, Tez Tercümesi, Yurtdışı üniversite Başvuru Evrakları Tercümesi, Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Akademik tercüme hizmeti verilir.

Edebi Tercüme

Roman, hikâye, şiir, kitap, senaryo, deneme, tiyatro, sanatsal ve edebi tüm dokümanların tercümesinin yapılmasıdır. Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Edebi tercüme hizmeti verilir.

Sözlü (Ardıl) Tercüme

Mahkeme duruşmaları, basın açıklamaları, iş toplantıları, fabrika gezileri, iş seyahatleri, tapu daireleri nikâh daireleri, gibi kurumlarda verilen tercüme hizmetidir. Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara (Sözlü- Ardıl) tercüme hizmeti verilir.

Simültane Tercüme

Konferans, fuar ve seminer, toplantı, kongrelerde konuşmacının söylediklerini anında hedef dile tercüme yapılmasıdır. Konuşma metinlerinin bir kısmı tercümana verilirse, simültane tercüme kalitesini artıracaktır. Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Simültane tercüme hizmeti verilir.

Deşifre Tercüme

Her türlü film, DVD, kaset, CD, bilgisayar ortamında kayıtlı bulunan toplantı kayıtları Word ortamında deşifre edilir. Daha sonra hedef dile tercümesi yapılır. Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Deşifre tercüme hizmeti verilir.

Web Sitesi Tercüme

Şirketlerin faaliyet gösterdiği sektöre göre site içeriği de değişiklik göstermektedir. Özellikle şirketlerin web sayfalarını İngilizce yayınlamalarını tavsiye ederiz.

Yeminli Tercüman, Ankara Yeminli Tercüman, Yeminli Tercüman Ankara, Kızılay, Sincan, Ostim, Çankaya, Ankara Web sitesi tercüme hizmeti verilir.

Ankara Yeminli Tercüman Ücretleri

Ankara yeminli tercüman fiyatları hedef dile göre değişiklik göstermektedir. Sözlü ve simultane yeminli tercüman ücretleri farklıdır. Yeminli tercüman fiyatları 1 saat, 2 saat, yarım gün ve tam gün olarak belirlenir. Ankara yeminli tercüman fiyatlarına %18 KDV dâhil değildir.

Ankara Yeminli Tercüman Dilleri

Arapça Yeminli Tercüman

Danca Yeminli Tercüman

İngilizce Yeminli Tercüman

Osmanlıca Yeminli Tercüman

Almanca Yeminli Tercüman

Özbekçe Yeminli Tercüman

Fransızca Yeminli Tercüman

Çince Yeminli Tercüman

Japonca Yeminli Tercüman

Lehçe Yeminli Tercüman

Estonca Yeminli Tercüman

Romence Yeminli Tercüman

Rusça Yeminli Tercüman

Farsça Yeminli Tercüman

Gürcüce Yeminli Tercüman

Ermenice Yeminli Tercüman

Endonezce Yeminli Tercüman

Boşnakça Yeminli Tercüman

Norveçce Yeminli Tercüman

Türkmence Yeminli Tercüman

Portekizce Yeminli Tercüman

Hırvatça Yeminli Tercüman

Urduca Yeminli Tercüman

Hollandaca Yeminli Tercüman

İbranice Yeminli Tercüman

Yunanca Yeminli Tercüman

Hintçe Yeminli Tercüman

İsveçce Yeminli Tercüman

Slovence Yeminli Tercüme

İtalyanca Yeminli Tercüman

Fince Yeminli Tercüman

Macarca Yeminli Tercüman

Ukraynaca Yeminli Tercüman

Azerice Yeminli Tercüman

Bulgarca Yeminli Tercüman

Sırpça Yeminli Tercüman

Makedonca Yeminli Tercüman

Moldovaca Yeminli Tercüman

 

Konuşmayı Başlat
💬 Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?